Tương thích điện từ – Electromagnetic Compatibility Directive (EMC)

Tất cả các thiết bị hoặc hệ thống điện đều bị ảnh hưởng lẫn nhau khi được kết nối với nhau hoặc ở gần nhau, ví dụ: nhiễu TV, điện thoại di động GSM, radio và máy giặt hoặc đường dây điện gần đó. Mục đích của tương thích điện từ (EMC) là kiểm soát được tất cả các ảnh hưởng. EMC chỉ ra tất cả các kỹ thuật và công nghệ hiện có cũng như trong tương lai để giảm nhiễu và tăng cường khả năng chống nhiễu. EMC bao gồm EMI và EMS.

Chỉ thị về tương thích điện từ (EMC) 2014/30 /EU đảm bảo rằng thiết bị điện và điện tử không tạo ra hoặc không bị ảnh hưởng bởi nhiễu loạn điện từ.

 

 

Chỉ thị EMC giới hạn phát xạ điện từ từ thiết bị để đảm bảo rằng, khi được sử dụng như mục đích dự định, thiết bị đó không làm nhiễu sóng vô tuyến và viễn thông, cũng như các thiết bị khác. Chỉ thị này cũng điều chỉnh khả năng chống nhiễu của thiết bị đó và tìm cách đảm bảo rằng thiết bị này không bị nhiễu bởi phát xạ vô tuyến, khi được sử dụng như dự định.

Các mục tiêu chính của chỉ thị là điều chỉnh tính tương thích của thiết bị liên quan đến EMC:

– Thiết bị (thiết bị và hệ thống cố định) cần tuân thủ các yêu cầu của EMC khi được đưa ra thị trường và/hoặc đưa vào sử dụng

– Áp dụng thực hành kỹ thuật tốt là điều bắt buộc đối với các hệ thống cố định, có thể các cơ quan có thẩm quyền của các nước EU sẽ áp dụng các biện pháp trong trường hợp không tuân thủ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *