EN ISO 12100 – Tiêu chuẩn An toàn máy móc – Nguyên tắc chung cho thiết kế

EN ISO 12100 Là gì ?

Tiêu chuẩn EN ISO 12100 là một tiêu chuẩn quốc tế được phát triển bởi Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa Châu Âu (European Committee for Standardization – CEN) và Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa Quốc tế (International Organization for Standardization – ISO). Tiêu chuẩn này được đề xuất nhằm cung cấp hướng dẫn và yêu cầu an toàn về thiết kế và xây dựng các máy móc và hệ thống công nghiệp.

 

 

Những yêu cầu của tiêu chuẩn EN ISO 12100 bạn cần biết ?

 

Tiêu chuẩn EN ISO 12100 đặt ra một số yêu cầu quan trọng liên quan đến an toàn máy móc và hệ thống công nghiệp. Dưới đây là một số yêu cầu chính được đề cập trong tiêu chuẩn này:

1.Đánh giá nguy hiểm

Tiêu chuẩn yêu cầu các nhà sản xuất và nhà thiết kế máy móc phải thực hiện việc đánh giá và xác định các nguy hiểm có thể xảy ra trong quá trình sử dụng, bảo trì và vận hành máy móc. Điều này bao gồm cả việc xem xét các yếu tố vật lý, cơ học, điện, nhiệt và âm thanh liên quan đến máy móc.

2.Thiết kế an toàn

Tiêu chuẩn yêu cầu các nhà sản xuất và nhà thiết kế máy móc phải thiết kế các biện pháp an toàn phù hợp để loại bỏ, giảm thiểu hoặc kiểm soát các nguy hiểm. Điều này bao gồm việc chú ý đến thiết kế về cơ khí, điều khiển, truyền động, nhiệt và điện.

3.Phương pháp an toàn

Tiêu chuẩn yêu cầu các nhà sản xuất và nhà thiết kế máy móc phải sử dụng các phương pháp an toàn thích hợp trong quá trình thiết kế và xây dựng. Các phương pháp này bao gồm việc ưu tiên loại bỏ nguy hiểm, áp dụng các biện pháp bảo vệ cơ khí, sử dụng các thành phần an toàn, cung cấp hướng dẫn sử dụng và bảo trì an toàn cho người sử dụng.

4.Tài liệu hướng dẫn

Tiêu chuẩn yêu cầu các nhà sản xuất và nhà thiết kế máy móc phải cung cấp tài liệu hướng dẫn chi tiết và rõ ràng cho người sử dụng. Tài liệu này bao gồm các thông tin về an toàn, cách sử dụng, bảo trì và khắc phục sự cố.

5.Đánh giá tuân thủ

Tiêu chuẩn yêu cầu các nhà sản xuất và nhà thiết kế máy móc phải thực hiện đánh giá và kiểm tra tuân thủ các yêu cầu an toàn. Điều này bao gồm việc thực hiện các kiểm tra và kiểm soát chất lượng để đảm bảo rằng máy móc và hệ thống được tuân thủ các quy định an toàn áp dụng.

Tóm lại, tiêu chuẩn EN ISO 12100 yêu cầu các nhà sản xuất và nhà thiết kế máy móc phải áp dụng các biện pháp an toàn để giảm thiểu rủi ro và nguy hiểm liên quan đến máy móc và hệ thống công nghiệp.

 

Phân loại tiêu chuẩn EN ISO 12100

 

Tiêu chuẩn EN ISO 12100 được phân loại thành hai phần chính: EN ISO 12100-1 và EN ISO 12100-2. Dưới đây là mô tả ngắn về mỗi phần:

1.EN ISO 12100-1: Safety of machinery – General principles for design – Part 1: Basic terminology, methodology and general principles (An toàn máy móc – Nguyên tắc chung về thiết kế – Phần 1: Thuật ngữ cơ bản, phương pháp và nguyên tắc chung)

Phần này xác định các thuật ngữ cơ bản liên quan đến an toàn máy móc, cung cấp các phương pháp và nguyên tắc chung cho việc thiết kế an toàn máy móc. Nó bao gồm các khái niệm quan trọng như nguy hiểm, rủi ro, biện pháp bảo vệ và cách tiếp cận với việc loại bỏ hoặc giảm thiểu nguy hiểm.

2.EN ISO 12100-2: Safety of machinery – General principles for design – Part 2: Technical principles (An toàn máy móc – Nguyên tắc chung về thiết kế – Phần 2: Nguyên tắc kỹ thuật)

Phần này tập trung vào các nguyên tắc kỹ thuật cụ thể cho việc thiết kế an toàn máy móc. Nó cung cấp hướng dẫn về việc xác định và giảm thiểu nguy hiểm thông qua việc áp dụng các biện pháp an toàn kỹ thuật. Phần này bao gồm các khía cạnh như thiết kế cơ khí, điều khiển, truyền động, nhiệt và điện.

Phân loại này giúp tách rời các yếu tố lý thuyết và nguyên tắc chung về an toàn máy móc (phần 1) và các yêu cầu kỹ thuật cụ thể (phần 2), giúp người sử dụng tiếp cận và áp dụng tiêu chuẩn một cách dễ dàng và hiệu quả.

 

Quy trình đánh giá và chứng nhận của EN ISO 12100

 

Quy trình đánh giá và cấp chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 12100 có thể được thực hiện bởi các tổ chức chứng nhận độc lập và có năng lực thực hiện quá trình này. Dưới đây là một khái quát về quy trình thông thường:

1.Định rõ yêu cầu

Nhà sản xuất hoặc tổ chức mong muốn nhận chứng nhận tiêu chuẩn ISO 12100 cần phải hiểu rõ yêu cầu của tiêu chuẩn và các yêu cầu bổ sung khác liên quan đến an toàn máy móc.

2.Tiến hành đánh giá

Quá trình đánh giá bao gồm xem xét và kiểm tra các tài liệu và thông số kỹ thuật liên quan đến máy móc, đảm bảo rằng nó tuân thủ các yêu cầu an toàn trong tiêu chuẩn ISO 12100. Đánh giá có thể bao gồm việc xem xét thiết kế máy móc, tài liệu hướng dẫn, quá trình sản xuất và kiểm tra, bảo trì và quy trình vận hành.

3.Thực hiện các biện pháp cần thiết

Dựa trên kết quả đánh giá, nhà sản xuất hoặc tổ chức cần áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo rằng máy móc và quy trình của họ tuân thủ tiêu chuẩn ISO 12100. Điều này có thể bao gồm việc cải tiến thiết kế, cung cấp hướng dẫn sử dụng và bảo trì, thiết lập các quy trình kiểm tra và kiểm soát chất lượng.

4.Kiểm tra và xác nhận tuân thủ

Sau khi đã thực hiện các biện pháp cần thiết, nhà sản xuất hoặc tổ chức sẽ được kiểm tra và xác nhận tuân thủ tiêu chuẩn ISO 12100 bằng một tổ chức chứng nhận độc lập. Tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành kiểm tra các yếu tố an toàn và đánh giá sự tuân thủ của máy móc và hệ thống.

5.Cấp chứng nhận

Nếu máy móc và hệ thống được xác nhận tuân thủ đầy đủ các yêu cầu an toàn trong tiêu chuẩn ISO 12100, tổ chức chứng nhận sẽ cấp chứng nhận cho nhà sản xuất hoặc tổ chức đó. Chứng nhận này có thể được coi là một minh chứng cho việc tuân thủ tiêu chuẩn an toàn quốc tế

Quá trình đánh giá và cấp chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 12100 có thể khác nhau tùy theo các tổ chức chứng nhận và yêu cầu cụ thể của ngành công nghiệp hoặc quốc gia.

EN 12100 là một tiêu chuẩn quan trọng trong lĩnh vực an toàn máy móc và thiết bị công nghiệp. Đối với các doanh nghiệp sản xuất máy móc và thiết bị công nghiệp, tuân thủ EN 12100 không chỉ đảm bảo an toàn cho nhân viên mà còn giúp tuân thủ pháp luật và tăng cường uy tín của công ty. Việc nắm vững nội dung và yêu cầu của EN 12100 là rất quan trọng để đảm bảo an toàn và sức khỏe trong môi trường làm việc công nghiệp.”

  

Có thể bạn quan tâm :

EUROCERT tổ chức chứng nhận lớn nhất ở EU

Dịch vụ cấp chứng nhận CE Marking – Liên minh Châu Âu|Uy tín 100% (eurocert.com.vn)

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *