Thang máy – Lifts Directive 2014/33/EU

Thang máy cung cấp một phương tiện thiết yếu để đi đến các tầng khác nhau một cách thoải mái và an toàn trong các tòa nhà. Việc lắp đặt thang máy trong các tòa nhà mới hoặc hiện tại có vai trò ngày càng quan trọng trong một xã hội đang già đi. Nó hỗ trợ sự hòa nhập xã hội của những người có nhu cầu đặc biệt và cung cấp quyền tự do tiếp cận cho những người bị suy giảm khả năng vận động.

 

 

Chỉ thị Thang máy 2014/33/EU cho phép lưu hành tự do thang máy và các bộ phận an toàn cho thang máy trong thị trường nội bộ EU và đảm bảo mức độ an toàn cao cho người sử dụng thang máy và nhân viên bảo trì.

– Luật pháp EU hài hòa này điều chỉnh việc thiết kế, sản xuất và lắp đặt thang máy.

– Nó chủ yếu liên quan đến người lắp đặt thang máy và nhà sản xuất linh kiện nhưng cũng có ý nghĩa quan trọng đối với chủ sở hữu và người sử dụng thang máy.

• Chính sách này phù hợp với chính sách khung lập pháp mới và được áp dụng từ ngày 20 tháng 4 năm 2016, thay thế Chỉ thị 95/16/EC trước đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *