Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED)

2014/53/EU Radio Equipment Directive (RED) Chỉ thị về thiết bị vô tuyến thiết lập một khuôn khổ pháp lý để đưa thiết bị vô tuyến vào thị trường. Nó đảm bảo một thị trường duy nhất cho thiết bị vô tuyến bằng cách đặt ra các yêu cầu thiết yếu về an toàn và sức khỏe, khả năng tương thích điện từ và sử dụng hiệu quả phổ vô tuyến. Nó cũng tạo cơ sở cho các quy định tiếp theo điều chỉnh một số khía cạnh bổ sung. Chúng bao gồm các tính năng kỹ thuật để bảo vệ quyền riêng tư, dữ liệu cá nhân và chống lại gian lận. Hơn nữa, các khía cạnh bổ sung bao gồm khả năng tương tác, khả năng tiếp cận các dịch vụ khẩn cấp và sự tuân thủ liên quan đến sự kết hợp của thiết bị vô tuyến và phần mềm.

TÓM LƯỢC

Các nhà sản xuất đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng các sản phẩm được đặt trên thị trường đơn lẻ mở rộng của Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) được an toàn. Họ có trách nhiệm kiểm tra xem sản phẩm của họ có đáp ứng các yêu cầu về an toàn, sức khỏe và bảo vệ môi trường của EU hay không. Nhà sản xuất có trách nhiệm thực hiện đánh giá sự phù hợp, thiết lập hồ sơ kỹ thuật, ban hành công bố sự phù hợp của EU và gắn dấu CE cho sản phẩm. Chỉ sau đó sản phẩm này mới có thể được giao dịch trên thị trường EEA.

 

 

PHẠM VI

Chỉ thị này áp dụng cho tất cả các thiết bị phát hoặc thu sóng vô tuyến để xác định bức xạ (tức là xác định vị trí, vận tốc hoặc các đặc điểm khác của một đối tượng sử dụng sóng vô tuyến) hoặc mục đích liên lạc. Điều này bao gồm các thiết bị như điện thoại di động, thiết bị mở cửa ô tô và modem. Nó không bao gồm thiết bị vô tuyến điện được sử dụng cho các hoạt động an ninh và quốc phòng công cộng.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Nếu bạn là nhà sản xuất, bạn phải làm theo 6 bước sau để dán nhãn CE cho sản phẩm của mình

1. Xác định chỉ thị và các tiêu chuẩn áp dụng áp dụng

2. Xác minh các yêu cầu cụ thể của sản phẩm

3. Các yêu cầu từ Tổ chức chứng nhận Notified Body

4. Thử nghiệm và kiểm tra sản phẩm

5. Xây dựng và cung cấp các tài liệu kỹ thuật cần thiết

6. Tuyên bố hợp chuẩn, Chứng nhận CE Marking và Gắn dấu CE 

6 bước này có thể khác nhau tùy theo sản phẩm vì quy trình đánh giá khác nhau. Các nhà sản xuất không được dán nhãn CE cho sản phẩm không thuộc phạm vi chỉ thị quy định về việc dán nhãn. Nhà sản xuất chỉ có thể dán nhãn CE cho sản phẩm sau khi việc này đã được thực hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *