Máy móc cơ khí – Machinery Directive (MD)

Ngành máy móc là một phần quan trọng của ngành kỹ thuật. Một trong những luật chính quy định việc hài hòa các yêu cầu về sức khỏe và an toàn thiết yêu cho máy móc ở cấp EU là  Chỉ thị máy móc cơ khí Machinery Directive (MD) 2006/42/EC (trước đây là 98/37/EC) là một trong những biện pháp được đưa ra theo điều 100a của Hiệp ước Rome.

 

 

Điều 100a chỉ thị tất cả đều có mục tiêu chính là tạo ra một thị trường Châu Âu duy nhất trong hàng hóa và dịch vụ với mục tiêu cung cấp cho người sản xuất và người tiêu dùng những lợi ích của nền kinh tế quy mô mà điều này cung cấp. Chứng nhận MD đưa ra các yêu cầu giống nhau về an toàn máy móc ở mọi quốc gia trong khu vực kinh tế Châu Âu (EEA). Một số nước thành viên EU, mực phạt tối đa với việc cung cấp máy móc không tuân thủ theo chỉ thị máy móc là hai năm tù giam hoặc phạt tiền lên tới hàng nghìn bảng Anh.

Máy móc được kiểm tra MD và đáp ứng các yêu cầu của chỉ thị phải có biểu tượng dấu CE được gắn trên sản phẩm để cho biết sự tuân thủ. Nó cũng phải thể hiện năm sản xuất, một số dạng số sê-ri và các xếp hạng khác theo yêu cầu của các tiêu chuẩn liên quan. Một số mục của thiết bị chỉ có thể hiển thị nhãn hiệu CE khi thiết bị đáp ứng tất cả các chỉ thị có liên quan. Ví dụ: các máy có bộ điều khiển điện cũng phải tuân thủ các yêu cầu của chỉ thị EMC.

Đặc biệt, chỉ thị máy móc (chứng nhận MD) là loại trừ lẫn nhau với chỉ thị điện áp thấp (chứng nhận LVD). Do đó, một hoặc hai sẽ được áp dụng cho sản phẩm nhưng không bao giờ là cả hai. Phụ lục 1 của chỉ thị máy móc có các yêu cầu về an toàn điện của LVD, vì vậy các yêu cầu an toàn của cả hai chỉ thị là giống nhau, nhưng tuyên bố về sự phù hợp sẽ trích dẫn chỉ thị máy móc MD chứ không phải LVD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *