Chỉ thị điện áp thấp – Low Voltage Directive (LVD)

Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU là chỉ thị đảm bảo sản phẩm thiết bị điện được thiết kế tốt và an toàn khi sử dụng. Chỉ thị này cung cấp các mục tiêu chung cho các quy định an toàn, để các thiết bị điện được chấp thuận tại các quốc gia thành viên EU.

Chỉ thị điện áp thấp không cung cấp bất kỳ tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể nào phải đáp ứng, thay vào đó dựa vào các tiêu chuẩn kỹ thuật IEC để hướng dẫn các nhà thiết kế sản xuất các sản phẩm an toàn. Sản phẩm trải qua kiểm tra LVD có đến vài trăm bài kiểm tra khác nhau và nó phải vượt qua tất cả. Là một trong những thị trường lớn nhất thế giới, việc tiếp cận gần 30 quốc gia thuộc khối liên minh Châu ÂU (EU) là một yêu cầu thực tế đối với các nhà sản xuất sản phẩm toàn cầu, bất kể họ ở đâu.

 

 

Chỉ thị điện áp thấp của Liên minh Châu Âu (EU) đảm bảo rằng các thiết bị điện trong một số giới hạn điện áp nhất định bao gồm bảo vệ chống điện giật và các nguy cơ điện khác. Chỉ thị bao gồm tất các các thiết bị điện hoạt động với điện áp đầu vào hoặc đầu ra điện áp giữa 50 và 1000V cho dòng điện xoay chiều trực tiếp. Đối với thiết bị điện nằm trong giới hạn đó, chỉ thị điện áp thấp giải quyết mọi rủi ro về sức khỏe và an toàn hiện hành.

Chỉ thị điện áp thấp 2014/35/EU được xuất bản vào năm 2014 là phiên bản mới nhất của chứng nhận LVD. Cac sản phẩm phù hợp với các nguyên tắc chung của LVD và các tiêu chuẩn an toàn cụ thể có liên quan được đánh dấu bằng dấu CE để cho biết sự tuân thủ và chấp nhận trên toàn EU. Sự phù hợp được xác nhận bởi nhà sản xuất dựa trên đánh giá sự phù hợp của nó.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *