CE là gì? Ý nghĩa chứng chỉ CE trong lĩnh vực xuất nhập khẩu Châu Âu

1. Thông tin chi tiết về chứng chỉ CE

 

Đối với các doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu nói chung và các doanh nghiệp hiện đang hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hoá Châu Âu nói riêng hiện nay thì chứng chỉ CE là yếu tố quyết định và quan trọng nhất để đảm bảo hàng hoá có được thuận lợi trong quá trình thương mại tại thị trường châu Âu hay không? Hãy theo dõi bài viết dưới đây để hiểu rõ về chứng chỉ CE là gì? và Ý nghĩa của chứng chỉ CE trong xuất nhập khẩu như thế nào?

 

Thông tin về chứng chỉ CE
Ảnh 1: Chứng chỉ CE và những thông tin chi tiết cần thiết cho doanh nghiệp.

Chứng chỉ CE là gì?

 

CE là tên viết tắt của cụm từ (European Conformity). CE là Chứng nhận CE Marking, được đánh giá như hộ chiếu kỹ thuật thương mại, tờ giấy giấy thông hành của sản phẩm trên thị trường EU và Hiệp hội Thương mại Tự do EFTA cũng như tất cả các quốc gia khác trên thế giới.

Chứng chỉ CE là gì?
Ảnh 2: Chứng chỉ CE là gì ?

Ý nghĩa của chứng chỉ CE là gì?

 

Chứng chỉ CE có ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hiện nay. Cụ thể khi sản phẩm có dấu chứng chỉ CE sẽ có rất nhiều sự thuận lợi:

– Các sản phẩm mang dấu CE cũng có nghĩa là sản phẩm đó đã được đánh giá, kiểm định trước khi được đưa ra thị trường, sản phẩm đã đáp ứng các yêu cầu của các nước thành viên EU về an toàn sức khỏe và môi trường.

– Doanh nghiệp cần hiểu rõ tiêu chuẩn CE thực chất không phải là tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng của một sản phẩm hay cấp giấy chứng nhận xuất xứ. Chứng nhận CE được coi là tiêu chuẩn của sự đảm bảo sản phẩm an toàn.

– Sản phẩm dán nhãn CE sẽ có một lợi thế cạnh tranh đặc biệt của nhà sản xuất,  CE giúp nâng cao thương hiệu, chất lượng, tính cạnh tranh của sản phẩm từ đó dễ đi sâu vào thị trường châu Âu, là bàn đạp hết sức quan trọng để vươn xa phát triển ra toàn thế giới.

Sản phẩm có chứng nhận CE tức là đã tuân thủ đúng luật pháp của Liên minh châu Âu EU và được tư do buôn bán trên thị trường các nước này. Tuy nhiên, hiện nay, trên nhiều sản phẩm của Trung Quốc cũng có dấu CE.

 

Ý nghĩa của chứng chỉ CE trên sản phẩm
Ảnh 3: Ý nghĩa của chứng chỉ CE trên sản phẩm

 

Đặc điểm của dấu CE?

 

Hiện nay có một số dấu chứng nhận về tính đảm bảo an toàn của sản phẩm của một số tổ chức và các nước. Tuy nhiên đặc điểm của dấu CE vẫn là một minh chứng nổi bật về sự bảo đảm của sản phẩm:

– Nhà sản xuất sản phẩm hoặc người đại diện được ủy quyền của Liên minh Châu Âu là chủ thể được phép gắn dấu CE vào sản phẩm.

– Dấu CE có kích thước nhỏ nhất là 5mm (kích thước này dành cho các thiết bị nhỏ) và dấy CE có thể thay thế kích thước lớn hơn những vẫn phải đảm bảo giữ đúng tỷ lệ. 

– Dấu CE khi không thể gắn trực tiếp lên sản phẩm thì sẽ được gắn lên bao bì sản phẩm hoặc các tài liệu chứng minh kèm theo.

– Dấu CE có thể được ngầm hiểu là một nhãn hiệu chất lượng dù không có tính pháp li trong việc đảm bảo chất lượng sản phẩm bởi các yêu cầu được đưa ra khá khắt khe.

 

2. Sản phẩm bắt buộc cần có chứng nhận CE

 

Chứng chỉ CE là yếu tố bắt buộc phải có với những sản phẩm nằm trong phạm vi của một hoặc hơn một hướng dẫn tiếp cận mới (New Approach Directives). Trên thực tế thì không phải tất cả các sản phẩm được bán trên thị trường những nước thuộc liên minh châu Âu EU đều cần có dấu này. Hiện nay trên thế giới thì vẫn có một số nước khác cũng cần như Iceland, Liechtenstein và Na Uy.

Dưới đây là danh sách các sản phẩm cần có dấu CE bao gồm:

 

Danh sách sản phẩm cần có chứng chỉ CE
Ảnh 4: Danh sách sản phẩm cần có chứng chỉ CE

3. Hồ sơ xin đánh giá chứng nhận CE gồm những gì? 

 

Tất nhiên rồi, để đạt được hay được cấp một chứng nhận thì các doanh nghiệp đều cần chuẩn bị một bộ hồ sơ chuẩn chỉ, đảm bảo không sai sót để quá trình xuets duyệt được thuận lợi. Cụ thể một bộ hồ sơ xin đánh giá chứng nhận CE sẽ bao gồm những đầu mục sau:

– Chuẩn bị mẫu giấy chứng nhận CE (CE certificate template)

– Sơ đồ tổ chức của công ty (Organization chart of the company)

– Các tài liệu liên quan đến đặc tính kỹ thuật của sản phẩm (documents related to product specifications)

– Kế hoạch sản xuất và kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm.

– Kế hoạch kiểm soát các trang bị, phương tiện đo lường, thử nghiệm.

– Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu điển hình của phòng thí nghiệm được công nhận/ chỉ định (nếu có).Các thông tin trên đều được tổ chức đánh giá giữ bí mật, không tiêt lộ ra bên ngoài.

 

Hồ sơ xin đánh giá chứng nhận CE gồm những gì
Ảnh 5: Hồ sơ xin đánh giá chứng nhận CE gồm những gì

4. Quy trình cấp chứng nhận CE đầy đủ nhất 

 

Sau khi chuẩn bị hồ sơ đầy đủ. Doanh nghiệp sẽ thực hiện theo đúng quy trình cấp chứng nhận CE với các bước cụ thể sau:

Bước 1: Xác định chỉ thi tiêu chuẩn áp dụng

Bước 2: Xác định các yêu cầu chi tiết

Bước 3: Thử nghiệm, đánh giá kiểm tra sản phẩm hợp chuẩn

Bước 4: Cung cấp tài liệu kỹ thuật TCF (Technical File)

Bước 5: Tuyên bố về sự phù hợp và ban hành chứng nhận CE MarkingTuy vậy, với một số mặt hàng đặt biệt, quy trình này có thể cần thêm các bước sau:

Bước 6: Chứng nhận lại

Bước 7: Đánh giá mở rộng

Bước 8: Đánh giá đột xuất

 

Quy trình cấp chứng nhận CE
Ảnh 6: Quy trình cấp chứng nhận CE

 

5.Chứng chỉ CE và những điều cần phải lưu ý 

 

Các sản phẩm muốn gắn nhãn CE thì phải được sản xuất theo các tiêu chuẩn được thông qua bởi CEN, CENELEC và ETSI, và các tiêu chuẩn được công bố trên Tạp chí chính thức là tiêu chuẩn hài hòa, được cho là phù hợp với các yêu cầu của các Chỉ thị EU. Một nhà sản xuất có thể chọn không sử dụng các tiêu chuẩn EU hài hòa, nhưng sau đó phải chứng minh rằng sản phẩm đáp ứng các yêu cầu an toàn cơ bản trước khi lưu hành trên thị trường EU.

Khi hhà sản xuất có sản phẩm đáp ứng thỏa mãn các quy định của EU có thể nộp đơn đến các tổ chức chứng nhận tiêu chuẩn đã được cấp phép ở bất cứ nước thành viên EU nào để được cấp chứng nhận tiêu chuẩn EU. Khi nhà sản xuất đã được cấp giấy chứng nhận, lúc này doanh nghiệp có thể đóng nhãn CE cho sản phẩm của mình và công bố sản phẩm của mình đạt tiêu chuẩn EU.

Mặc dù vậy, đối với một số sản phẩm, mà các nhà sản xuất có thể lựa chọn tự đánh giá sản phẩm của mình là phù hợp với các yêu cầu của EU và chủ động gắn nhãn CE sau khi tuyên bố sản phẩm hợp chuẩn. Nhưng nhà sản xuất phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc tuyên bố chất lượng về sản phẩm của mình. Các nhà sản xuất cần cân nhắc các yếu tố dưới đây trước khi tuyên bố hợp chuẩn bởi khi sản phẩm bị phát hiện không phù hợp, thoả mãn các yêu cầu chứng chỉ CE thì sẽ bị cấm lưu thông vĩnh viễn tại thị trường châu Âu.

– Luôn đảm bảo sản phẩm phù hợp, thoả mãn với tất cả các yêu cầu trên toàn EU.

– Xác định rõ ràng xem sản phẩm có thể tự đánh giá hợp chuẩn hay cần phải có chứng nhận của cơ quan tiêu chuẩn của EU được chỉ định.

– Lập một bộ tài liệu kỹ thuật phù hợp;

– Dự thảo và ký một tuyên bố sản phẩm hợp chuẩn EU;

– Khi sản phẩm được gắn nhãn CE, nếu cơ quan có thẩm quyền của EU yêu cầu, nhà sản xuất phải cung cấp cho họ tất cả thông tin và tài liệu hỗ trợ liên quan đến việc gắn nhãn CE. Đối với các sản phẩm có rủi ro an toàn cao hơn các cơ quan cấp giấy chứng nhận CE bắt buộc phải kiểm tra độ an toàn trước khi cấp giấy chứng nhận.

 

6. Phân biệt chứng nhận CE Marking của EU và CE của Trung Quốc

 

Hiện nay thì các nhà sản xuất tại Trung Quốc cũng làm dấu CE cho sản phẩm. Nhưng dấu CE này khác hoàn toàn với dấu CE EU. Chính vì vậy, chúng ta cần chú ý để tránh nhầm lẫn giữa dấy CE của Trung Quốc với dấu chứng nhận CE Marking của EU.

Đây có thể nói là cách người Trung Quốc cố tình làm để gây ra những nhầm lẫn cho những khách hàng không chú ý kỹ hoặc không hiểu biết về dấu CE. CE của Trung Quốc có nghĩa là China Export, tức sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc và Trung Quốc xuất khẩu nó. Dấu CE này không được đăng ký cũng như kiểm nghiệm, đánh giá sản phẩm mà do các công ty Trung Quốc tùy ý sử dụng.

 

Sự khác nhau giữa dấu CE Marking và dấu CE của Trung Quốc
Ảnh 7: Sự khác nhau giữa dấu CE Marking và dấu CE của Trung Quốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *