Chỉ thị thiết bị vô tuyến RED

1. Chỉ thị thiết bị vô tuyến RED là gì?

Chỉ thị cho thiết bị đầu cuối vô tuyến và vô tuyến (R & TTE) 1999/5 / EC đã được áp dụng trên 15 năm nay, đã phục vụ tốt cho ngành phát thanh và viễn thông của thị trường chung EU. Tuy nhiên sự phát triển nhanh chóng của công nghệ phát triển dẫn đến các yêu cầu về phát triển quy định vào Chỉ thị.

Sau khi xem xét, Chỉ thị mới về thiết bị vô tuyến điện RED 2014/53 / EU được công bố trên tạp chí chính thức của Ủy ban châu Âu, bãi bỏ R & TTE sau ngày 12/6 /2016.

chi-thi-thiet-bi-vo-tuyen-red

 

2. Các thay đổi chính của chỉ thị thiết bị vô tuyến

Chỉ thị về thiết bị đầu cuối vô tuyến và viễn thông (R&TTED) trước đó có hiệu lực đối với các thành phần liên quan của thiết bị vô tuyến điện, ngoại trừ các thiết bị thu vô tuyến vô tuyến phát thanh truyền hình. Chỉ thị RED mới áp dụng đối với các trang thiết bị sau đây:

Các thiết bị được lưu thông trên thị trường với mục đích phát sóng chủ đinh hay thu sóng vô tuyến điện để thông tin hay vô tuyến xác định, không phân biệt chức năng chính.

Các thiết bị vô tuyến điện hoạt động ở tần số dưới 3.000 GHz, kể cả các thiết bị hoạt động ở tần số dưới 9 kHz không nằm trong phạm vi hiệu lực của chỉ thị R&TTED hay các quy định tần số quốc gia

Các thiết bị vô tuyến xác định là các thiết bị sử dụng những tính năng truyền của sóng vô tuyến điện để xác định vị trí của chúng

Phát thanh, truyền hình : Phạm vi của chỉ thị R&TTED không bao gồm các thiết bị thu phát thanh, truyền hình. Hiện nay, các thiết bị này nằm trong phạm vi hiệu lực của chỉ thị RED. Ví dụ: một sản phẩm nhúng module vô tuyến phục vụ cho các mục đích thông tin hay để xác định vị trí phải đáp ứng các yêu cầu giống như đối với các thiết bị vô tuyến “thực sự”.

Các hoạt động viễn thông hữu tuyến : Phạm vi của chỉ thị R&TTED không bao gồm các thiết bị thu phát thanh, truyền hình. Hiện nay, các thiết bị này nằm trong phạm vi hiệu lực của chỉ thị RED. Ví dụ: một sản phẩm nhúng module vô tuyến phục vụ cho các mục đích thông tin hay để xác định vị trí phải đáp ứng các yêu cầu giống như đối với các thiết bị vô tuyến “thực sự”.

Đánh giá an toàn : Theo Chỉ thị RED mới, việc đánh giá an toàn phải được xem xét các điều kiện sử dụng dự kiến một cách thỏa đáng. Điều đó có nghĩa là nhà sản xuất phải xem xét khả năng sử dụng sai mục đích của các thiết bị do mình sản xuất, không chỉ xem xét cách sử dụng dự kiến được trình bày trong các hướng dẫn sử dụng thiết bị.

Phổ: Chỉ thị RED có phần chú trọng đến hiệu năng và việc sử dụng phổ có hiệu quả Các thiết bị vô tuyến điện cần thể hiện hiệu quả hoạt động của bộ phận thu và bộ phận phát của chúng, cả hai cần được xem là có ảnh hưởng đến hiệu năng và việc sử dụng hiệu quả phổ.

Các nhà cung ứng : Chỉ thị RED cũng xác định rõ ràng nghĩa vụ đối với các đối tượng vận hành trang thiết bị về việc nhận diện những nhà cung ứng thiết bị vô tuyến điện cho họ cũng như các đối tượng tiếp nhận trang thiết bị mà họ đã cung ứng.

>> Xem thêm: Dịch vụ kiểm tra sản phẩm

 


Download tài liệu

Đăng ký nhận bản tin

Đăng kí nhận tài liệu, thông tin hội thảo miễn phí

Liên hệ

Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà Vietbuilding, Số 2, Doãn Kế Thiện, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 024-62580311 ; Fax: 024-62580411

Hồ Chí Minh: Tầng 9, Số 68, Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

Tel:  028-62760286, 028-37273920