EN 1090 – Tiêu chuẩn thi công kết cấu thép, kết cấu nhôm

Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao các công trình thép và nhôm được chế tạo theo một tiêu chuẩn nghiêm ngặt? Hãy cùng tìm hiểu về tiêu chuẩn EN 1090 và tầm quan trọng của nó trong việc đảm bảo chất lượng và an toàn cho các công trình xây dựng.

 

EN 1090 là gì ?

 

Tiêu chuẩn EN 1090 là một tiêu chuẩn châu Âu liên quan đến công nghệ xây dựng và ứng dụng trong ngành công nghiệp kết cấu thép. Tiêu chuẩn này đặt ra các yêu cầu kỹ thuật cho việc sản xuất, lắp ráp và kiểm tra kết cấu thép trong các công trình xây dựng.

EN 1090 được phát triển bởi Tiểu ban Kỹ thuật CEN/TC 135, là một tiểu ban của CEN (European Committee for Standardization – Ủy ban Tiêu chuẩn châu Âu). Tiêu chuẩn này đã được chính thức áp dụng từ năm 2014 và thay thế các tiêu chuẩn quốc gia cũ về kết cấu thép trong khu vực Cộng đồng châu Âu.

EN 1090 chủ yếu áp dụng cho các công trình xây dựng có sử dụng kết cấu thép, bao gồm các công trình dân dụng như nhà ở, cầu, tòa nhà thương mại, nhà xưởng, và cả công trình công nghiệp như nhà máy, nhà kho. Tiêu chuẩn này áp dụng cho cả kết cấu thép phục vụ cho việc chịu tải và kết cấu thép không chịu tải (ví dụ: tường chắn gió, vách ngăn).

 

Các yêu cầu của tiêu chuẩn EN 1090 bạn cần phải biết  ?

 

Tiêu chuẩn EN 1090 đặt ra các yêu cầu về các khía cạnh kỹ thuật quan trọng, bao gồm:

1.Yêu cầu về khả năng tự chứng nhận: Các nhà sản xuất và nhà lắp ráp kết cấu thép phải có khả năng tự chứng nhận tuân thủ các yêu cầu của EN 1090 hoặc được chứng nhận bởi một tổ chức chứng nhận độc lập.

2.Yêu cầu về kiểm soát chất lượng: Tiêu chuẩn EN 1090 đặt ra yêu cầu về quản lý chất lượng trong quá trình sản xuất, lắp ráp và kiểm tra kết cấu thép, bao gồm việc thiết lập hệ thống kiểm soát chất lượng, kiểm tra vật liệu và sản phẩm, theo dõi quy trình sản xuất và duy trì hồ sơ kỹ thuật.

3.Yêu cầu về kỹ thuật: Tiêu chuẩn EN 1090 cung cấp các yêu cầu về kỹ thuật về kích thước, hình dạng, chất liệu, xử lý bề mặt và kết cấu của các thành phần kết cấu thép. Nó bao gồm các yêu cầu về thiết kế, tính toán, phương pháp sản xuất, lắp ráp và kiểm tra kết cấu thép.

Các yêu cầu của EN 1090 đảm bảo rằng các biện pháp kiểm soát thích hợp được áp dụng ở mọi giai đoạn của quy trình sản xuất. Tiêu chuẩn bao gồm tất cả các quy trình từ việc mua nguyên liệu thô cho đến kiểm tra và thử nghiệm cuối cùng. Việc xác minh tuân thủ sẽ bao gồm các lĩnh vực như:

1.Chứng nhận vật liệu phân tích, thử nghiệm và lưu trữ

2.Đào tạo nhân viên, kiểm tra và trình độ

3.Hiệu chuẩn thiết bị

4.Chứng nhận và kiểm soát tiêu hao

5.Kiểm soát chất lượng và thử nghiệm sản phẩm

6.Kiểm soát hồ sơ và tài liệu, bao gồm cả kiểm soát vấn đề

7.Nhận dạng và đánh dấu sản phẩm

8.Kiểm toán nội bộ

9.Kiểm soát sản phẩm không phù hợp

Các yêu cầu cụ thể như sau :

 

Điều khoản EXC1 EXC2 EXC3 EXC4
4. Đặc tính kỹ thuật và hồ sơ
4.2.1 Hồ sơ chất lượng Không yêu cầu Có Có Có
5.2 Nhận biết, các hồ sơ giám sát và truy nguyên nguồn gốc (của các sản phẩm cấu thành)
Các hồ sơ giam sát Được yêu cầu Được yêu cầu Được yêu cầu Được yêu cầu
Truy nguyên nguồn gốc Không yêu cầu Có (một phần) Có (đầy đủ) Có (đầy đủ)
Đánh dấu Không yêu cầu Có Có Có
6.4 Cắt
6.4.3 Cắt nhiệt Không có các không hoàn hảo đáng kể.

Độ cứng theo bảng 5

EN ISO 9013

u = phạm vi 4, Rz5 =

phạm vi 4.

Độ cứng theo bảng 5

EN ISO 9013

u = phạm vi 4, Rz5 =

phạm vi 4

Độ cứng theo bảng 5

EN ISO 9013

u = phạm vi, Rz5 =

phạm vi 3

Độ cứng theo bảng 5

6.5 Định hình
6.5.3 Nắn thẳng bằng ngọn lửa Không yêu cầu Không yêu cầu Qui trình phù hợp để phát triển Qui trình phù hợp để phát triển
6.6 Khoan lỗ
6.7 Cắt khoét ngoài Không yêu cầu Min. bán kính 5 mm Min. bán kính 5 mm Min. bán kính 10 mm.

Đột không được phép

7. Hàn
7.1 Chung EN ISO 3834-4 EN ISO 3834-3 EN ISO 3834-2 EN ISO 3834-2
7.4.1 Chứng nhận qui trình hàn Không yêu cầu Qui trình hàn được chứng nhận Qui trình hàn được chứng nhận Qui trình hàn được chứng nhận
7.4.2 Chứng nhận thợ hàn và người điều khiển máy hàn Thợ hàn: EN 287-1

Người điều khiển máy hàn: EN 1418

Thợ hàn: EN 287-1

Người điều khiển máy hàn: EN 1418

Thợ hàn: EN 287-1

Người điều khiển máy hàn: EN 1418

Thợ hàn: EN 287-1

Người điều khiển máy hàn: EN 1418

7.4.3 Điều phối viên hàn Không yêu cầu Kiến thức kỹ thuật theo bảng 9 hoặc 10 Kiến thức kỹ thuật theo bảng 9 hoặc 10 Kiến thức kỹ thuật theo bảng 9 hoặc 10
7.5.1 Chuẩn bị liên kết Không yêu cầu Không yêu cầu Các lớp sơn lót trước khi sản suất không được phép. Các lớp sơn lót trước khi sản suất không được phép.
7.5.6 Đính kèm tạm thời Không yêu cầu Không yêu cầu Sử dụng phải được xác định chính xác.

Cắt và đẽo gọt là không chấp nhận

Sử dụng phải được xác định chính xác.

Cắt và đẽo gọt là không chấp nhận

7.5.7 Các mối hàn đính gá Không yêu cầu Qui trình hàn được chứng nhận Qui trình hàn được chứng nhận Qui trình hàn được chứng nhận
7.5.9 Các mối hàn giáp mối
7.5.9.1 Chung Không yêu cầu Các miếng chạy đầu/ chạy kết thúc (Run-on/run-off) nếu được yêu cầu Các miếng chạy đầu/ chạy kết thúc (Run-on/run-off) Các miếng chạy đầu/ chạy kết thúc (Run-on/run-off)
7.5.9.2 Các mối hàn một phía đơn Lót mặt sau cố định liên tục Lót mặt sau cố định liên tục
7.5.17 Thực hiện hàn Loại bỏ các bắn tóe Loại bỏ các bắn tóe
7.6 Tiêu chí chấp nhận EN ISO 5817 cấp chất lượng D nếu được yêu cầu EN ISO 5817 cấp chất lượng C nói chung EN ISO 5817 cấp chất lượng B EN ISO 5817 cấp chất lượng B+
12. Giám sát, kiểm tra và sửa chữa sau khi hàn
12.4.2.2 Mục đích của giám sát Giám sát bằng mắt NDT: xem bảng 15 NDT: xem bảng 15 NDT: xem bảng 15
12.4.2.5 Sửa chữa các mối hàn. Không yêu cầu Qui trình hàn được chứng nhận Qui trình hàn được chứng nhận Qui trình hàn được chứng nhận

 

Tuân thủ tiêu chuẩn EN 1090 giúp đảm bảo rằng các kết cấu thép được sản xuất và lắp ráp đạt chất lượng, an toàn và tuân thủ các quy định kỹ thuật hiện hành. Điều này quan trọng trong việc đảm bảo tính bền vững và an toàn cho các công trình xây dựng và đảm bảo tuân thủ pháp luật trong ngành công nghiệp xây dựng.

 

EN 1090 phân loại như thế nào?

 

 Bộ tiêu chuẩn EN 1090 bao gồm ba phần:

1. EN 1090-1

  • Phần đầu tiên này đề cập đến các yêu cầu đối với đánh giá sự phù hợp, đưa ra phác thảo về các yêu cầu FPC (Factory Production Control) của bạn, phần này đề cập nhiều đến phần 2 và 3. Trong Phụ lục ZA của nó, phần này đưa ra hướng dẫn về cách Đánh dấu CE cho sản phẩm của bạn, bao gồm chính xác những thông tin cần được nêu rõ, hoàn thành với các ví dụ.

2. EN 1090-2

  • Phần thứ hai này bao gồm các yêu cầu kỹ thuật đối với thép.

 3. EN 1090-3

  • Bao gồm các yêu cầu kỹ thuật cho các cấu trúc nhôm. Nếu bạn được đánh dấu CE theo EN 1090, bạn nên lấy EN 1090-1 và các phần 2 và 3 có liên quan, tùy thuộc vào (các) vật liệu làm sản phẩm của bạn.

Trong đó:

Phần 1 yêu cầu Đánh dấu CE, thể hiện việc tuân thủ tiêu chuẩn sản xuất phù hợp cho sản phẩm.

Phần 2 và 3 yêu cầu thợ hàn phải trải qua các bài kiểm tra đối với quy trình đánh giá chất lượng mối hàn đã được phê duyệt trước khi có thể hàn các sản phẩm được coi là kết cấu.

Tiêu chuẩn EN 1090 chủ yếu tập trung vào hệ thống kiểm soát chất lượng và yêu cầu kỹ thuật trong quá trình sản xuất và lắp đặt các công trình thép. Nó xác định các phân loại khác nhau cho khả năng kỹ thuật và yêu cầu kiểm tra của các nhà sản xuất thép. Các phân loại chính trong tiêu chuẩn EN 1090 bao gồm:

1.EXC1 (Execution Class 1): Phân loại này áp dụng cho các công trình đơn giản với yêu cầu kỹ thuật thấp và rủi ro thấp. Các sản phẩm có thể được sản xuất bởi nhà sản xuất thép thông thường.

2.EXC2 (Execution Class 2): Phân loại này áp dụng cho các công trình trung bình và yêu cầu kỹ thuật trung bình. Yêu cầu kiểm tra và giám sát chất lượng cao hơn so với EXC1.

3.EXC3 (Execution Class 3): Phân loại này áp dụng cho các công trình phức tạp và yêu cầu kỹ thuật cao. Yêu cầu kiểm tra và giám sát chất lượng cao hơn so với EXC2.

4.EXC4 (Execution Class 4): Phân loại này áp dụng cho các công trình đặc biệt phức tạp và yêu cầu kỹ thuật rất cao. Yêu cầu kiểm tra và giám sát chất lượng cực kỳ cao.

Phân loại theo tiêu chuẩn EN 1090 quy định cấp độ yêu cầu kỹ thuật và kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất và lắp đặt các công trình thép để đảm bảo tính an toàn và chất lượng của chúng.

 

Đánh giá sự phù hợp và cấp giấy chứng nhận của EN 1090

Recertification EN1090:2018 EXC2, Projecten - Stanstechniek

Là một nhà sản xuất, chúng ta sẽ cần phải được đánh giá bởi một cơ quan được chỉ định. Cơ quan này sẽ chỉ định cho chúng ta cấp độ thực hiện cụ thể, lần lượt, sẽ xác định các thành phần chúng ta có thể sản xuất. Ví dụ, một nhà sản xuất được chứng nhận EXC2 được phép sản xuất các thành phần hoặc sản phẩm EXC1 hoặc EXC2, nhưng không được phép sản xuất các thành phần hoặc sản phẩm EXC3 hoặc EXC4.

Đánh giá và cấp chứng nhận theo tiêu chuẩn EN 1090 được thực hiện bởi các tổ chức chứng nhận độc lập.

Quy trình đánh giá và cấp chứng nhận bao gồm các bước sau:

1.Đăng ký: Công ty sẽ đăng ký với tổ chức chứng nhận có phạm vi và được cấp phép Notìied Body theo EN 1090

2.Xác định phạm vi: Tổ chức chứng nhận sẽ xác định phạm vi cần chứng nhận, bao gồm các sản phẩm cụ thể hoặc loại công trình xây dựng.

3.Kiểm tra ban đầu: Một đội kiểm tra từ tổ chức chứng nhận sẽ thực hiện kiểm tra ban đầu tại cơ sở của tổ chức, đảm bảo rằng quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng tuân thủ tiêu chuẩn EN 1090.

4.Kiểm tra FPC: Tổ chức chứng nhận sẽ yêu cầu tổ chức đạt được đánh giá các quy trình kiểm soát trong các bước quản lý sản xuất tại nhà máy.

5.Cấp chứng nhận: Sau khi hoàn thành tất cả các bước kiểm tra, tổ chức chứng nhận sẽ cấp chứng nhận cho tổ chức, xác nhận rằng họ tuân thủ tiêu chuẩn EN 1090.

Chứng nhận EN 1090 thường được trình bày dưới dạng giấy chứng nhận có hạn sử dụng và được cung cấp kèm theo dấu hiệu chứng nhận trên các sản phẩm, công trình hoặc tài liệu liên quan. Giấy chứng nhận và dấu hiệu chứng nhận này thể hiện rằng tổ chức đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và quy định của tiêu chuẩn EN 1090.

Xin lưu ý rằng quá trình đánh giá có thể thời gian để hoàn thành, Nhà sản xuất nên liên hệ vào với chúng tôi càng sớm càng tốt. Khi áp dụng, Nhà sản xuất cần phải xem xét những gì cấp độ thực hiện được kiểm tra.

 

“Tiêu chuẩn EN 1090 là một yếu tố quan trọng trong công nghệ sản xuất và lắp dựng kết cấu thép. Tuân thủ tiêu chuẩn này giúp đảm bảo tính an toàn, chất lượng và tuổi thọ của các công trình. Bài viết đã cung cấp một hướng dẫn đáng tin cậy về tiêu chuẩn EN 1090, từ yêu cầu, quy trình kiểm tra đến chứng nhận. Hãy áp dụng và tuân thủ tiêu chuẩn này để đảm bảo thành công cho các dự án kết cấu thép của bạn!”

 

 

Có thể bạn quan tâm :

EUROCERT tổ chức chứng nhận lớn nhất ở EU

Dịch vụ cấp chứng nhận CE Marking – Liên minh Châu Âu|Uy tín 100% (eurocert.com.vn)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *