EUROCERT ký Hợp Đồng với Rạng Đông

Tên tiếng Việt:

CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

Tên tiếng Anh:
RANG DONG LIGHT SOURCE & VACUUM FLASK JOINT STOCK COMPANY

Tên giao dịch: RALACO

Năm thành lập: 1961

Vốn điều lệ: 120.750.000.000 VNĐ (Một trăm hai mươi tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng Việt Nam)

Doanh nghiệp tiên phong cung cấp hệ thống giải pháp đồng bộ dựa trên công nghệ lõi là Chiếu sáng và IoT, góp phần kiến tạo ngôi nhà thông minh, thành phố thông minh, nông nghiệp Công nghệ cao và nông nghiệp chính xác, thúc đẩy cuộc sống hòa hợp với thiên nhiên – thông minh – hạnh phúc, đồng hành cùng dân tộc xây dựng Việt Nam Phồn vinh – Thịnh vượng

Bản sắc văn hóa: “Rạng Đông Anh Hùng và có Bác Hồ”
Công ty công nghệ cao, thông minh & “Make in Vietnam”
Năng lực chịu áp lực và vượt qua thách thức bằng sự đoàn kết và sức mạnh tổng hợp

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *